Ugrás a tartalomra

Socijalni rad

Usluge socijalnog radnika obuhvata:

 • individualni razgovori sa korisnicima i srodnicima
 • pomoć i podrška prilikom prilagođavanja na smeštaj
 • učestvovanje u organizovanju slobodnih aktivnosti u skladu sa potrebama i interesovanjima
 • pomoć u ostvarivanju određenih prava i posredovanje kod drugih institucija:
  • RFPIO – prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahteva za novčanu naknadu – tuđa nega i pomoć, preusmerenje predmeta penzije; 
  • RFZO – prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na razna pomagala (pelene, invalidska kolica, šuk trake, disk za ileostomu kolostomu, kese za ileostomu i kolostomu, zubna proteza i dr.); 
  • MUP – regulisanje prebivališta i boravka; 
  • Centar za socijalni rad – slanje zahteva za postavljanje privremenog staratelja)