Skip to main content

Medicinske usluge

Za mirniji život, obezbeđen je 24 časovni nadzor od strane medicinskih sestara/tehničara i negovateljica. Svaki objekat doma ima svog lekara opšte prakse. Vizita lekara se vrši jednom nedeljno, a po potrebi i češće. Lekari koordiniraju terapiju, ispisuju recepte za lekove i specijalističke lekarske upute. 

Zdravstvena delatnost na primarnom nivou obuhvata:

  • zaštita i očuvanje zdravlja, 
  • oporavak nakon bolničkog lečenja,
  • preventivnu zdravstvenu zaštitu – u vidu konsultacija sa lekarom
  • saradnja za službom hitne medicinske pomoći
  • ordiniranje adekvatne terapije koju prepisuje lekar
  • zaštitu mentalnog zdravlja – u vidu konsultacija sa psihijatrom, neuropsihijatrom i psihologom
  • saradnju sa lekarima specijalistima svih grana medicine