Direkt zum Inhalt

Drugi o nama

31.01.2007. Dani

16.02.2017. Subotičke novine

28.03.2007. Magyar Szo

22.06.2009. Novosti

12.08.2009. Subotičke novine

07.10.2010. Családi kör 

29.12.2010. Családi kör

04.02.2011. Novine Toronto

01.06.2011. VMSZ novine

29.12.2011. Családi kör

13.07.2013. Subotičke novine

01.11.2013. Subotičke novine

06.11.2013. Hét nap

07.11.2013. Családi kör

15.03.2016. Magyar Szó

18.03.2016. Subotičke Novine

06.01.2017. Subotičke Novine

04.04.2017. Magyar Szó

27.04.2017. Subotičke Novine

28.01.2018. Magyar Szó

28.04.2018. Magyar Szó